Hajós Izsó: Utolsó levelek

Járom a haldokló erdőt,
Szomorúság benne minden;
Magam is bús őszi vendég,
Vándorának jól beillem.

Síró szelek viaskodnak
Ezer reszkető faággal,
Sóhajtásuk emlékeddel
A telkemen végigszárnyal.

Keresem a régi nyomon
Vesztett útjainkat benne,
De nincs már itt élő élet,
Ami arra emlék lenne.

Csak ha szálló deres levél
Hidegen a kezemre hull,
Mintha a te fehér árnyad
Fogna kézen szótalanúl —

És vezetne és zokognánk
Ködbe omlott álmok felett —
S hullanának életfánkról
Az utolsó falevelek…

Hajós Izsó: Meddig?

Széttépek minden hazug fátyolt,
E színlelést tovább nem állom!
Miattok, kiket bánt szerelmünk,
Meddig lesz álarcz még orczánkon?

Meddig kell meglopnunk az órát,
Mely boldogíthat háboritlan?
Meddig kell játsznunk e bujósdit
És elepedni lángjainkban?

Meddig pirulnod édes angyal
Vádjukra, hogy szerelmed szégyen?
Mikor tör át a legszentebb láng
Butaságon és irigységen?…

Hajós Izsó: Avar

Panasz sír dalomban:
Boldog alig voltam.

Gyermekábránd mellett
Arasz időm tellett.

Sóvár első vágyak
Már énnekem fájtak –

S legszebb álmodásom
Megtört csalódáson!

Daczosan, hol értem,
Csupa rózsát téptem –

S szomjú gyönyöröknek
Vadméze gyötört meg…

Hír, dicsőség, mámor,
Mint tűzontó zápor

Tépte, verte szárnyam!…
…Járok hűvös árnyban,

Benőtt gyalogösvény
Alkonyodó csöndjén…

Szétrajzik az emlék –
S mintha visszamennék,

Itt-ott ráköszöntve
Felejtett örömre,

Aztán eltévedve
Egy nagy ködtengerbe –

Nem ismerve másra,
Csak vesztett virágra –

Itt erre, ott arra –
Egy egész avarra…