Jékey Aladár: Resignatio

Leteszem már én is
Az iró pennámat,
Vagyis inkább mondva
Rekedt furulyámat.
Nem segit már rajta
Se klappen, se kóta,
Kiszáradt belőle
A sok ingyen nóta.

S hogyha ez még egyszer
Zöld ligetet járnék
S furulyának való
Fűzágra találnékm
Nem sokat kímélném,
Se nem furogatnám,
Buta ostornyélnek,
Csak annak faragnám.

S ha a szomszédomnak
Volna még négy ökre,
Elszegődném hozzá
Béresnek örökre.
S még a füttyömet is
Oda biznám másra:
Levegőben szántó
Dalos pacsirtára!

Jékey Aladár: Egy régi imádságom

Uram, veled én pörbe szálltam…
Egedre köveket dobáltam
S most hullanak rám garmadában.

Uram, a kövek zúznak, fájnak,
Lelken ütnek, szíven találnak.
Vess véget már pörnek, csapásnak.

Tudod, hogy nem magamért kezdtem,
Oltárhoz egy angyalt vezettem
S te ránk se gondoltál egedben.

S elhagytál, el, gondban, nyomorban
S mikor már-már porig lerogytam,
Ő jajgatott s én követ fogtam.

Nézd, nézd Uram, most már imádunk,
Azt is tudod, hogy kire várunk…
Oh áldd meg hát az árvaságunk!

S nézd, nézd Atyánk, mi félünk, félünk…
Jövel, jövel s maradj itt vélünk,
Egy új lélek nevében kérünk.

1879.

Jékey Aladár: Reggel

Fürge kis menyecske
Aranyos kedéllyel,
Szeretlek én téged
Lelkem örömével,
Gyönyörűség nézni
A te fürgeséged,
Gyönyörűbb a szívnek
Nagy jókedvüséged.

Derül a szobácska,
Ajtó, ablak tárva,
Tisztogató angyal
Kereken bejárja.
Tisztogató angyal
Nyomában ott szárnyal
A hajnali szellő
Aranyos sugárral.

Ott kísérem én is
Epekedő szemmel,
Nem bírok a vágygyal,
Nem bírok szivemmel,
Repülök, megáldom,
Csókkal eltetézem,
Mert ez a kis angyal
Az én feleségem!

Jékey Aladár: A műhelyben

A Múzsa jön. Enyelgve súgja:
Jövel szent berkeimbe, várlak.
Repülnék s ez a durva gép, ah!
Legyötri lelkemről a szárnyat.
Agyamban itt, gond fellegében,
Elvillanó fényröppenések….
Zördül a gép: vigyázz ügyetlen,
No nézz a légbe! Tartsd a féket!

Aztán sokára, valahára,
Lejár a lomha gyári óra.
Hamar e szürke, tompa légből
Szabad mezőkre, hűs bokorba.
S szabad mezőn, a hűs bokorban
Mi bánt? Egy pók. Eszményi hálón
Gyilkol egy csilla kis bogárkát.
Szegény bogárka: színes álmom!