Liszt Nándor: Horthy Miklós

Mohit, Mohácsot átélte a nemzet
S minden veszélyt, mit ég haragja ont…
De azt gondoltuk, belepusztul egybe,
Hogy odavágta villámát a hegybe:
1920-ban Trianont.

Magyar hajónkat féloldalt vetette
Kiömlő vér és könnyek tengere.
A fedélzetről letörött a korlát,
Vihar cibálta, tépte a vitorlát
S csak jajveszékelt minden embere.

De ránk ézett a könyörülő Isten,
Megszánta itt a véres tereket, –
S küldött egy Férfit… óceánok hősét,
Nagy ősök mását, uj idők erősét,
Hogy átvegye a kormánykereket.

Isten csodát tett: büszkén áll az árboc
És annyi rosszra felragyog a jó…
Megyünk. A parton integet a kendő:
Áldott a Hős, mert benne a jövendő…
És révbe jut a szent magyar hajó!…

Liszt Nándor: Magyar imádság

Miatyánk Uristen, ki vagy a mennyekben,
Ne hagyjál bennünket pusztító könnyekben!
Fáradságos munkánk a szivednek tessék!
A Te áldott neved meg is szenteltessék.
Erős magyar hittel jöjjön el az ország,
Az az ezeréves régi Magyarország. –
Amiként a mennyben sírni sose kellett:
Azonképpen itt, a Duna Tisza mellett
Ragyogjon a remény magyar eredettel
Tiszta imádattal, hősi szeretettel!
Égjenek az álmok, amik ránk omolnak
És a kenyerünket add meg nekünk holnap…
Add meg a mi száraz, barna kenyerünket
Áldd meg a mi kérges tenyerünket
Űzzed ki hazánkból mi elleneinket,
Minden gonoszoktól szabadíts meg minket.
Ellenség ne lépjen többé magyar rögre:
Ez a mi kérésünk most és mindörökre.

Ausztria, Vöklabruck, 1945. november 30.