Lovászy Károly: Száz huszárral száz ló…

Csallóközi kis faluban
Harangoznak délre,
Ebédet főz kovácsmester
Hites felesége.
Égő tűzhely melegétől
Rózsás az orcája,
Mint tulipán, olyan piros
Takaros ruhája.

Frissen mosott fehér abroszt
Terit az asztalra,
“Kész az ebéd, édes uram!”
Kiált az udvarra.
Elnémul a nagy kalapács
Erre a szép szóra,
Mint a béka is elhallgat,
Ha kelepel a gólya.

Zöld kötényben asztalhoz ül
Most a kovácsmester
S éppen nagyban bíbelődik
A forró levessel,
Amikor a faluvégről
Trombitaszó hallik.
Régen hallott magyar zene,
A szívbe nyilallik.

Leveti a piros ruhát
Kovács felesége,
Élesrefent ollót ragad
Remegő kezébe.
Pár nyisszantás s vége van a
Szép piros ruhának,
Jó az Isten, ád helyette
Nemsokára hármat.

A hófehér térítőről
Lerepül a tányér!
Ebédelni a házaspár
Majd később is ráér.
Fehér abrosz nagyot sikit!
Széthull kettétépve!
Kettéhasad a kovácsnak
Zöldszinü köténye!

Az udvaron szétrebbennek
Pulykák, csirkék, ludak,
Kovácsmester nagy robajjal
Hoz egy hosszú rudat
És mire a faluba ér
Száz huszárral száz ló,
Büszkén leng a kovács házán
A nemzeti zászló!

Lovászy Károly: Anyám, én nem ilyen lovat akartam

Lovat akartam gyermekkoromban
Csak kérni kellett, hozták már nyomban.
Alighogy kértem már ott volt a ló,
Kicsike, mézeskalácsból való.
És én mégis sírva fakadtam:
“- Anyám, én nem ilyen lovat akartam,
Anyám, én nem ilyen lovat akartam!”

Később, mikor egy néhány év eltellett,
Nekem megint csak lovacska kellett.
Volt rajta nyereg gyeplő takaró
De ez sem kellett mert fából való;
És én újra sírva fakadtam:
“- Anyám, én nem ilyen lovat akartam,
Anyám, én nem ilyen lovat akartam!”

Nagy sokára, mikor férfi lettem,
S a lovakat már el is felejtettem,
Akkor egy aranyos kocsival, ó,
Kapunkban állott négy igazi ló,
És én a kapuba szaladtam:
“- Hisz egyszer én ép ilyen lovat akartam,
Egyszer én ép ilyen lovat akartam!”

Anyámért jöttek, kit úgy szerettem
S én ekkor újra kis gyermek lettem.
Mintha csak mondanám: “Nézz oda, ó,
Milyen szép ez a négy fekete ló!”
S aztán megint sírva fakadtam:
“- Anyám, én nem ilyen lovat akartam,
Anyám, én nem ilyen lovat akartam!”