Molnár János: Barátságos ajándék

Nincs aranyom nékem, nincs ajándékba adandó
Más kincsem; vedd azt jó neven, amit adok.
Azt mondá Naso Rómának Callimachussa,
Aki Tomos mellett számkivetésbe vala:
Ahol nincs érték, a jó szív érdemes ottan,
Kedves kincs is az a mennyei trónus előtt.
Nyargala bogláros paripán a víz körül egykor
Árta nevű Xerxes, néhai perzsa király;
Hányja-veti lova szép derekán szép termetű testét,
S szinte azonképen tisztei nyomba vele.
Gyenge piros patyolat a vállokat érte, lobogtak
Struccnak s kócsagnak tollai kalpagokon.
Illyen módra midőn útját folytatja, talál egy
Megnyomorúlt s rongyos ingü parasztot elől.
Hercegit a koldús mihelyest meglátta, kitére
A nyomból iziben s helyt ada. Félre mene,
Egy végben gondolkodván: melly módra lehetne
Illy méltóságnak tetszeni? törte magát.
Az jut eszébe tehát: adok, ami kitelhetik, úgy mond,
S ezt mondván tüstént a vizi partra szalad.
A vizi partra szalad, s vizet a markába merítvén
Xerxeshez közelit és elejébe borúl.
Meghajtván térdét, felemelvén két kezit, így szól:
Nézzed, uram, kérlek! kedvesen, amit adok.
Vajmi nagyon tetszett adománya, akármi csekély vólt!
Annak helyébe ruhát, házat, aranyt adatott.
Ím ennek a követője lehetsz, hogyha jó neven aztat
Elveszed, amit adok; légy követője tehát.

Molnár János: A mulandóságról

Mindenek eltünnek, fel, alá kerekednek, enyésznek.
Ó! mi gyakran rosszból rosszabbra, nagyobbra kicsinyből
Fordulnak, s viszont ismét alacsonyra magasról.
Ami szük, elterjed: s ellenben aminek a nagy
Tágos hely is szűk volt, karcsúra szoríttatik; így a
Füst addig nyujtózik az ég tetejének hegyére,
Mig teljességgel sok ezer kis részre nem oszlik.
Hol van már Ninive, Babylon s Egyiptusi Thebe?
Memphis, Cartágó, Peru vára, Corintus, Aténe?
Hol van régi dicsőséges Rómának hatalma?
Forgandó minden: Croesust a tűzre tetette
A perzsák fejedelme; de mint járt Persia véle?
Azt görögök tapodák. Görögország római nyűgbe;
Róma pedig Gottus, Lombárd és Vandalus, Hunnus
Prédájára került. Magyarország Bécsig hatott el:
Bécs hamar erre magyar koronát teve hercegi főre.
A spanyolon sokezer hold fogytig mór iga zörgött.
A török és az orosz, láttyuk, mily nagyra kicsinyből
Messzünnen mi közel jött szomszédságba felénk is.
Péter halász három gunyhóból im mire vitte
Azt a várt, mellyet csúdál Európa szöpögve?
Ellenben az orosz tapodójit, Volga királyit
Már hol szemléljük? Kásán Prékoppal hatalmas
Trónus alatt heverész; járommá vált koronájok.
Ó forgandóság! mi tanácsot nyújtasz ezekkel!
A szép rózsaszin, a nagy öröm, friss, izmos egészség
Változik; a kincs gyűl, de fogy is: végekre peregnek
A napok és órák, méltóság, pompa, dicsőség:
Vagy nem volt nálunk? s nagyheába keresve kerestük;
Vagy készül tőlünk; vagy szinte rugaszkodik immár.
Forgandó minden; mint a köd, minden enyészik.
Itten nincsen hazánk. Ó! tartsuk tellyes erővel
Lelkünknek szemeit, gondunkat, készületünket
A megigért jóhoz, s állandó, boldog igazhoz.