Tisza Domokos: Egyiptomi tájkép

Gyönyörű fönnségűlt vidék
Mellyen az öreg Nilus foly!
Fölötte, a felhőtlen ég
Napfénye egy örök mosoly.

A zöld vetés partmentiben
Majd az andalgó pálmalomb;
S melly rajtok fátyolként pihen,
Szent béke, enyhe nyúgalom.

Messzébb violaszin hegyek
Ormóin játszik árny és fény
Csucsán egy romba dült remek,
– A táj védő tündéreként.

Elhal az ámult ajk szava
Mint egy bűvös mese felett:
– Egy örök mese is maga
Ezer csodájával Kelet!

De ez nekem nem élvezet
Most; – testem beteg, lelkem fáj,
– Annál szebben fog, fényes táj,
Festeni az emlékezet.

megjelent: Vasárnapi Újság 1856. július 20. (29. szám)

Tisza Domokos: A tél királya

Északi szél paripája
A pusztákon nyargal végig;
Végéjszaktól indulván el
Meg sem is áll végső délig.
Hólapályon visz az útja,
Egyenes, de néha görbe,
És mindegyik fordulásnál
Fagyos havat szór a körme.

Földig ér le hosszu farka,
Dombbá söpri lent a havat,
Fent repülő sörényébe
Kánya, varju belé akad.
Fut, és rajta ül nyergetlen
Hátán a tél zord királya,
Csapzott jégcsap a szakálla,
Éjszaki fény koronája.

Hangos sípot tart markában,
S mikor hegybe, házba útja
Megakad, – kél bősz haragra,
S mérgit a nagy sípba fújja.
Mire ádáz paripája
Általszöki akadályát,
És gyors lábbal fölkeresi
A puszták vad szabadságát.

Nagy-Karácson éjfélében
Imádsággal fenn virrasztok,
Inam reszket akaratlan,
Minden fogam összevacog.
Tán hideg lel? kérdik tőlem,
Mert nem látják, mert nem hallják
Ablak mellett elsuhanni
Gyors lován a tél királyát.

Tisza Domokos: Vörösmarty halálára

Egyiptomfölde örökös nyarában
Sugár pálmák árnyában ülök én.
Lelkem a mult, a szebb, dicsőbb után van:
– Szemem csodálva nyugszik remekén.

Az óriás rom arczán csata látszik:
– Sesostris és nyomában győzelem.
Lelkem velem ködös mesékbe játszik,
A jelent, s otthont is elfeledem…

Midőn megszólal fönnt egy pálmaágról
A hír gyászos hollója; – s fölriaszt.
– (Villámsebesen, légyen bármi távol
Prédáját bizton fölkeresi az!).

Meghalt! meghalt! meghalt a fölkent költő,
Ki a jövőnek multról énekelt;
Eltört a végláncszem, melylyel ez öltő
Apáival még öszvefügghetett.

Gazdátlan a lant: mint a görög íjja
Feszitő kart melly többé nem talált.
Nincs senki már, ki az égnek lehíjja
S itt eldörögje intő Szózatát.

S Egyiptom eltünt. …elém puszta Alpár
Nyílik helyébe őshazám ölén.
Rajta nem Rhamses: – haddöntő Árpád jár
Futó Zalánt üldözve jön felém.

Majd a síkból hegy lesz; cserré a pálma,
S újabb csatáknak zaját hallgatom.
– Mintha ott győző László herczeg állna….
S Etelke véle, a szép hajadon.

És felkiáltok: “nem halott a költő!
Mig él nyelvünk nemtője, ő is él.
Ki néma szűzből azt első felkölté
Hogy rögtön zengett, édesen beszélt.

Emléke állni fog; el nem enyészve
Ezrek során, mint állnak e romok.
Neve a nemzet templomára vésve
Mig áll a templom, addig élni fog.”

– De jaj; meddig lehet igy halhatatlan?
A roskadó szentegyház alig tart.
És kél a kérdés, keljen bár hivatlan,
– Hátán még meddig hord a föld magyart?!

Vasárnapi Ujság, 1856. július 20. (29. szám)