Tóth Lőrinc: Ünnep után ünnep

Ünnep után ünnep, lakomák s zene nem szünetelnek;
S ott künn bősz inség s éhnyomor ördöge dúl.
A Kárpát rajokat küld elköltözni világgá,
És idegen földön küzdeni élelemért.
A külföldi utas józan szeme látja e képet,
Megcsóválja fejét, s jobb levegőre siet.
Hát kevesebb pezsgőt, nép atyjai! s a tömegeknek
Több kenyeret! mert így mostoha lesz nevetek.

Tóth Lőrinc: Panaszkodó uzsorás

“Oly magas a lakbér Pesten, nem győzi az erszény!” –
Rút, fösvény uzsorás, ezt nyögöd úntalanul.
Lám, olcsó szállást tudok én számodra, ha kérded:
Hí a fenyítőház, jó tanya lesz teneked.
Míg a hetyke legény, puszták fia, gyors paripát lop
S e kedvtöltésért börtöni éjbe kerül:
Zord ínségbe merült embertársidra vadásztál –
Rosszabb vagy, nyomorúlt, mint az a réti zsivány.