Turcsányi Elek: Ó pillantásom: szent batár

A szemeimen keresztül
A végtelenbe süppedek
És portól, bortól csüggeteg
Szempillám meg se rezdül;

És nem határ a szemhatár,
Ha pillantásom kilövöm,
De túl fa, fű, nő, víz, kövön
Szállsz pillantásom: szent batár!

Szállsz pillantásom: szent batár,
Ki kényes testem ringatod,
Míg más szemeknek kínpadot
Ácsol az ócska szemhatár.

Ha e hintóban eldülök,
Valami dallam süvegel
S míg dobolom az üvegen,
Hüvös halálba ferdülök.

Nyugat, 1911 / 22. szám

Turcsányi Elek: Naptár

Januárban kezd az év:
Új a lélek, új a hév.

Februárban se lankad:
Él a föld már alattad.

Márciusban, tavasszal,
Mosolygó ég vigasztal.

Áprilisban viráqok
Előtt szived kitárod.

Májusban már melegszel,
Zöld fák alá menekszel.

Júniusban aratnál,
Friss cipóba harapnál.

Júliusban lugasban
Gyönyörködsz a magasban.

Augusztusban barangolsz,
Hegyen-völgyön csatangolsz.

Szeptemberben az esték
Szilaj kedved meg esték.

Októberben gyanakszol,
Köddel, sárral marakszol.

Novemberben feléledsz:
Ha nem mozogsz, nem élhetsz.

Decemberben kisétálsz
S új esztendő elé állsz…

Kincses Kalendáriom, 1935

Turcsányi Elek: Amikről nem fogok tudni

Ó, szinek, bohókás, játékos szinek,
Ó, vonalak, karcsúk és szétfutók,
Ó, város, melyet nem látok soha
S cirádák ódon háztetőkön;

Árkok, amiket nem ugrok által,
Tükrök, amikbe sohase nézek,
Erkélyek, girlandok, ablakon futók,
Tekintetem sose hintáztatók;

Hűs illatok, enyhe tóparti párák,
Áramlatok, mik lelkem nem cibálják,
Apró, érfutta, gyöngéd nőkezek,
Álmos könyvekből idézőjelek,

[Amikről nem tudok és nem fogok tudni: ]

Ó, szörnyüség, ó, rémek, átkok,
Ezer puha polipkarotok átfog,
Megyek – hagyjatok – nem térek vissza,
Legyen a lelkem tőletek tiszta,
Megyek és nem fogok gondolni többé,
Igérem, nem fogok gondolni többé,
Gondolni többé rátok…

Nyugat, 1911 / 22. szám

Turcsányi Elek: Rózsadal

1.

Fessed az arcod,
Fesd pirosra,
Fekete zápor
Úgyis lemossa;
Úgyis megőrli
Lassan a bánni
Gyenge orcádat…

2.

Fessed akárhogy,
Bármi szépre
Fekete vőfély
Eljön érte;
Fekete éjben
Hervad a rózsa
S nincs virradója!

3.

Öltözz selyembe,
Gyöngyruhába,
Kiáltsz a táncból
Nemsokára:
Kikap a nagy szél,
Elveri rólad
Kék viganódat!

4.

Fessed az arcod
Tűzpirosra,
Fekete zápor
Úgyis lemossa;
Úgyis megőrli
Lassan a bánat
Gyenge orcádat…

Kincses Kalendáriom, 1933

Turcsányi Elek: Fekete vonat

A reménytelenség fokán,
A végtelen nagy ég alatt,
Az összetört szivek jogán
Tilos vágányokon szalad;
Sehol nyugalmat nem talál,
Kattog, nyerít, üvölt, ugat,
– Meghalni rajta rút halál! –
A tébolyult életvonat.

Ki tudja, hogy mi fűti őt?
Tán gyilkos fájdalmak heve?
Ezért látjuk rohanni őt
A végtelenbe így bele.
Ezért kering ilyen vadúl,
Ezért ugat, nyerít, üvölt,
Szívén a tét fájdalma dúl,
A lété, melyet meggyülölt.

Virágok voltak rajta tán,
Miken megindult a vonat;
Csóktól égett az ajka tán,
De csók és virág – megrohadt.
Most már csak gyászát lengeti,
Füstök komorló fellegét,
Éltét e gyásszal lengeti
S e gyászos élet kell-e még?

A reménytelenség fokán
Int állomás felé nem egy,
De p a tört szivek jogán
Futását nem lassítja meg;
Rohan keresztül mindenütt
A tébolyult életvonat,
Amíg a végső perc nem üt
S az élettűz le nem lohad.

Addig – bár semmi célja már –
Bömböl, zihál az érctorok,
Jön őszre tél, tavaszra nyár:
A megvadult vonat robog;
Koromtól egyre feketébb,
Rozsdától egyre üszkösebb,
Ha látod őt, szivedbe lép:
Tetőtől talpig tiszta seb!

A reménytelenség fokán,
A végtelen nagy ég alatt,
Az összetört szivek jogán
A pusztulás jelé halad;
Sehol nyugalmat nem talál,
Kattog, nyerít, üvölt, ugat,
Amíg örökre meg nem áll
A tébolyult életvonat.

Az Est hármaskönyve, 1924

Turcsányi Elek: Nászinduló

Kisirt szemekkel ébred rám a hajnal,
Sötét szobában oly szörnyű a csend
A messzeségből egy nászindulónak
Tépett zenéje a fülembe cseng.

Nászágyamon lehunyt szemekkel élem
Még egyszer át a nászelőttiséget:
A vágyakat-sovárgás templomában
Mindentigérő sejtelemmiséket.

Csukott szememből sósizű melegség
Lassan az ajkaim felé szivárog
A sejtésekre jött a bús valóság,
Az álmoknak lassan végére járok…

Sötét szememnek sűrű sátorából
Egy villanás a nászi ágyon át
És összetörnek fülsértő robajjal
A földreejtett álomamphorák…

Vasárnapi Ujság, 1912

Turcsányi Elek: Engedd meg, hogy visszaszaladjak

A hold, a sanda képű hold,
Ma megölelt és rámhajolt.

A fákon apró lángok égtek:
A csillagok a fákra léptek.

A csillagok a fákra léptek:
A fák az úton összeégtek.

*

Egy csillagot kezembe vettem;
Nem égetett; zsebembe tettem.

Hazáig hoztam ezt a kincset,
Itt vettem észre csak hogy nincs meg.

Tán nem szereztem igaz úton,
Hogy elvesztettem így az úton.

S te azt hiszed, hogy ez csak álom
De elhozom, ha megtalálom.

Engedd meg, hogy csókot ne adjak;
Engedd meg, hogy visszaszaladjak!…

Nyugat, 1917 / 14. szám