Vásárhelyi András: Ének Szűz Máriáról

Angyaloknak nagyságus asszonya,
Úr Jézusnak bódogságus anyja;
Menyországnak szépséges ajtója:
Paradicsomnak vagy széles kapuja!

Neked szólonk szízeknek virága,
Mend szenteknek oly nagy vigasága,
Angyaloknak ő nagy tisztasága,
Pátriárkáknak ő nagy dicsősége.

Dicsekedjél angyali székedben,
Szerafinnak szent szeretetiben;
Kerubinnak nagy bölcseségében,
Székeseknek bölcs ítéletiben.

Reád néznek szenteknek szemei,
És véneknek keserves szűvei,
És árváknak nyomorólt ihai,
Bűnössöknek ohajtó lelkei.

Esedezzél mi nagy igazságonk,
Hogy mi szúönkért mi nagy bátorságonk,
Szent fiadnak, mi nagy tisztességönk:
Halálonkról mi nagy reménségönk.

Áldott te légy Jézusnak dajkája,
Szent atyjának drága kencstartója;
Szentléleknek ő megnyugosztója,
Igazságnak megvilágosojtója.

Segéljed meg tebenned bízókaot,
Engeszteld meg az apostolokot,
Fordejtsd hozzánk az martíromokot,
Térejtsd hozzánk az confessorokot.

Dicsőséges szenteknek mondási,
Szentháromságnak nagy titkus tanácsi,
Apostoloknak szent prediálási,
Máríromoknak nagy sok kínvallási.

Emlékezzél angyeli esésről.
Emlékezzél Évának vétkéről,
Emlékezzél az nagy vízözönről,
Nyerj kegyelmet az nagy úristentől.

Siralmas nakönk mi életönk,
És minekönk mi sok vétkezetönk;
Rettenetes nekönk vétkezetönk,
Ha te nem léssz nekönk mi nagy segedelmönk.

Árvaságnak kegyes táplálója,
Özvegyeknek megoltalmazója.
Szegényeknek meggazdagejtója,
Számkivetéseknek megbódogejtója.

Siralmas nekönk születetönk,
Féledelmes sok hivolkodásonk?
Rettenetes nekönk bajvívásönk:
Ha te nem léssz nekönk kegyes táplálónk.

Asszonyönk szépséges tüköre,
Férfiaknak tisztes győzedelme,
Halottaknak nagy hiedelme,
Ördögöknek ő nagy töredelme:

Rólad szónak szenteknek mondási,
Szent háromságnak nagy titkus tanácsi,
Apostoloknak szent prédikálási,
Mártíromoknak diadalmassági.

Halottaknak megszabadejtója,
Törököknek megnyomorojtója.
Krályoknak jó tanácsadója,
Magyaroknak megoltalmazója!

Ezt szerzették Pestnek városában,
Ugyanottan Szent Péter utcájában;
Születet utána elmúlt időben,
Ezerötszáz és nyolc esztendőben.

Legyen hála az Szentháromságnak,
Azonképpen az áldott Jézusnak;
Legyen hála az Szűz Máriának:
Velem öszve mend az bódogoknak.

1508.