Ady Endre istenes versei

Ady Endre 1877-ben Érmindszenten született. Ő volt az egyik, ha nem a legjelentősebb magyar költő. A cikkeit főként a műveltségről és az irodalomról írta, de készült anyag a fejlődésről és a haladásról egyaránt. Ami Ady Endre verseit illeti, közkedvelt témái voltak az emberi lét és a hazafiak. 

Ady Endre istenes versei

Ady Endre verseinek nagy része az emberi életről, a szabadságról, a hitről, valamint az egyenlőségről és a mulandóságról szóltak. Ady Endre 29 legszebb versei között is bőven találunk olyat, amelyek ezekre a témákra térnek ki részletesebben. Nem állt tőle messze azonban az istenes versek költése sem.

Élni, míg élünk

Igen: élni, míg élünk,

Igen: ez a szabály.

De mit csináljunk az életünkkel,

Ha fáj?

Igen: nagyot akarjunk,

Igen: forrjon agyad,

Holott tudjuk, hogy milyen kicsinység

A Nagy.

Igen: élj türelemmel,

Igen: hallgass, ha fáj.

Várd meg, hogy jöjjön a nagy professzor:

Halál.

Igen: élni, míg élünk,

Igen: ez a szabály,

De mit csináljunk az életünkkel,

Ha fáj?

Az Isten-kereső lárma

Neved sem értem, Istenem,

De van két árva, nagy szemem

S annyi bolondot látok,

Hogy e sok bolondságból

Nagy ijedelmemben,

Uram, hozzád kiáltok.

Próbáltam sokféle mesét,

De, hajh, egyik se volt elég:

Szívemben, idegimben

Kiabáló, nagy lárma

Téged keres, Fölség,

Isten, a tied minden.

Ad az Isten

Csordulj, kedvem,

Ezt a kutya, másért síró,

Szú-megrágta, táblabíró,

Magyar sorsot nem érdemlem.

Mordulj, kedvem,

Mert ha százszor módját múlta,

Dühbe, dacba, borba fúlva

Ez a fajtám: nem szégyenlem.

Fordulj, kedvem,

Ad az Isten jót is holnap

Minden sírvavigadónak,

Verd a dobod, verd a mellem.

Fordulj, kedvem

És ha leszakad az Ég is,

Marad magyar mégis-mégis

Ősi, szép és rémületlen.

Isten drága pénze

Hát eljöttem a kamattal,

Uram-Isten,

Agyonnyargalt akarattal

Siettem, hogy el ne késsek.

Itt az Élet, itt a pénzed.

Sokat kellett ráfizetni,

Uram-Isten,

Magamnak nem maradt semmi:

Ráment mind a kamatokra.

Gyilkos volt a világ sodra.

Inaimnak frisseségét,

Uram-Isten,

Barna hajam sűrüségét,

Erőmet a vérben, agyban:

Neked adtam, odahagytam.

Drága pénz volt, mindegy most már,

Uram-Isten,

De hogyha már megkinoztál,

Hagyd még nálam drága pénzed.

Drága kölcsön, drága Élet.

Fogatlanul, akaratlan,

Uram-Isten,

Lehessek még hatalmadban,

Uzsorával legyek még ott:

A világban, nyomorékod.

Nagy adóval, nagy kamattal,

Uram-Isten,

Akaratlan akarattal,

Add, egy kicsit visszatérjek.

Csak hogy éljek, csak hogy éljek.

Intés az őrzőkhöz

Őrzők, vigyázzatok a strázsán,

Csillag-szórók az éjszakák

Szent-János-bogarak a kertben,

Emlékek elmúlt nyarakon,

Flórenc nyarán s összekeverten

Búcsúztató őszi Lidónak

Emlékei a hajnali

Párás, dísz-kócos tánci termen,

Történt szépek, éltek és voltak,

Kik meg nem halhatnak soha,

Őrzött elevenek és holtak,

Szivek távoli mosolya,

Reátok néz, aggódva, árván,

Őrzők: vigyázzatok a strázsán.

Őrzők, vigyázzatok a strázsán,

Az Élet él és élni akar,

Nem azért adott annyi szépet,

Hogy átvádoljanak most rajta

Véres s ostoba feneségek.

Oly szomorú embernek lenni

S szörnyűek az állat-hős igék

S a csillag-szóró éjszakák

Ma sem engedik feledtetni

Az ember Szépbe-szőtt hitét

S akik még vagytok, őrzőn, árván,

Őrzők: vigyázzatok a strázsán.

Imádság úrvacsora előtt

Add nekem azt a holt hitet,

Istenem,

Hogy magyarul is szabad nézni,

Szabad szemekkel szabadon

Parádézni.

Add nekem azt a holt hitet,

Istenem,

Hogy nem kell ám fenékig inni

S kelyhed szent borából elég

Egy korty: hinni.

Add nekem azt a szent hitet,

Istenem,

Hogy holnapig, óh, nem tovább, nem,

Birom még bátor életem,

Ámen, ámen.

Szeress engem Istenem

Istenem földben, fűben, kőben,

Ne bántsuk egymást mostanában:

Sokat járok a temetőben.

Sokat emlegetlek, citállak:

Te vagy ma a legvalóbb Nem-Vagy,

Ős magyar névvel: az ős-Állat.

Szeress engem, ha tudsz szeretni,

Szeress engem, mert, jaj, utálnak

S olyan jó szeretettnek lenni.

Szeress engem s ölelj át szépen,

Mi, hajh, cudar világot élünk

S kenyértől függ az üdvösségem.

Úgy szeretnék szabad úr lenni,

De éltem, sorsom ki van mérve:

Így kell születni, így kell enni.

Így kell csókolni s megmaradni

És így kell nagyokat tervelni,

Kérni és mindig adni, adni.

Föl, föl Uram

Ady Endre - Föl, föl Uram, előadja: Verebes Zoltán

Kihálom a testem és lelkem,

Kinyargalom rest magamat,

Valami tán marad,

Vagy tán nem is marad,

De nem marad vágytalan órám.

A titkos Élet szívvel szór rám

Fényekkel toldott fényeket,

Csak neked,

Csak neked élek, csak neked,

Vágy és anyádnak, aki: Élet.

Néha-néha úgy-úgy elszéled

Dölyföm, rangom, nevem, hitem

És semmiben,

Már-már semmiben

Sem bízok és szünök valómban.

Föl, föl, Uram, nem mindig jóban

Adódik az elélnivaló.

De élni: ez a jó

S úgy jó, ahogyan aki él

Álmomban, tettben vagy csak szóban.