Ábrányi Emil: Kedves, nézd!…

Kedves, nézd! A sáppadó lomb
Sorra mind alá-pereg…
Elsárgultak a mezők, mint
A haldokló emberek.

De ne félj a hervadástól,
Mosolyogva nézd velem;
Nézhetjük, mert szívünk mélyén
Nem hervad a szerelem!

Lelkem könnyű és derűlt, bár
Mindent hullni, halni lát;
Temetőben játszó gyermek
Igy ugrál a síron át.

Ősz van most s nekem tavasz nyit
A kipusztult föld felett…
Mosolyodban minden percben
Visszatér a kikelet!…

1881.