Szenci Száki János: Komáromi Csipkés Györgyhöz

Titkait Istennek sáfárló doctori szolga,
S Krisztus nyájának szent dolgát mútató példa,
Ez magyari népnek nyelvén használni ki sokban
Kévánsz, szentírást, hit dolgát tudva tanítván:
Méltó dícsérnem szent munkád, mert sokat épít.
Élj hát, Istennek drága edényje, hosszas időt!

1666.