Técsi Joó Miklós: Intése az kegyes léleknek, ez jeles munkának olvasásásra

Bujdoso migh lészesz ember ez világban!
Lelked idvességet keressed hazádban,
Altal utat melyre maghas menyországbán,
Mutat ez Könyvecske örök boldogságban.

Kitsiny? szemléld megh csak ennek valoságát
Lelkednek megh fejti minden akadállyát,
Szent irásbol adgya tellyes igasságát,
Debreceni Janos tanubizonságát.

Kezdgy hozzá, s. olvassad az Ur felelmében,
Hogy ertelmed légyen Christus igejében,
Hited erössége nem lészen ketségben,
Ha részeltetel ez lelki vendégségben.

Boldogh az az ember ki erre szert tészen,
Mert lelki fegyverben fel öltözve frissen,
Christus ellenségén gyözödelme készen,
Isten elöt menyben Koronája lészen.

Midön ez munkának lelki édességét,
Meg kóstolod ember hasznos ékességét,
Az könyvirót s. annak túdós mesterségét,
Ditsérd, s. az Istentöl kivánnyad eletét.