Lampérth Géza: A villamosban

A villamosba két baka ült be,
Nagy szomorúság támadt körülte…
Begöngyölgetve fehér pólyába
Egyiknek keze, másiknak lába.

“Honnan lelkeim?” – egy néni siránkol.
Felel az egyik: “Galíciából.”
Rábólint büszkén a másik szittya:
“Két kurta hét – oszt’ megyünk is vissza!”