Taksonyi József: Az agg költő panasza

Költők agg fejedelme,
Kit úgy fennhord a hir,
Mi az, mi téged olykor
Oly méla búra bir?
Mi bú az, mely szivedre
Reánehezedik?
Hiszen e kor megérti
S imádja müveid!

— “Nem is az bánt, nem is az fáj,
Hogy nem értik szavam;
E kor fölött lantomnak,
Tudom hatalma van:
De az bánt, keserít, hogy
Mig énekelgetek:
A kortól, — nemzedéktől
Biz éhen veszhetek!

Költői munka mellett
Kenyerem a robot;
Múzsák hívását hallom,
De — nem dalolhatok!
A szellem vinne szárnyon
S — létért kell küzdenem,
Hogy agg koromban légyen
Betévő kenyerem.”

“A nemzet elfogadja,
Mit néki adsz — s nem ád.
“Önzetlen “kell szeretni
Ezt a magyar hazát!
De hogyha jól betöltéd
“E “honfi tisztedet,
Gondoskodik terólad:
Fényesen — eltemet!”