Töltényi Szaniszló: A sonet

Sonet tizennégy versű lantos Ének:
Áll öt s fél jambusokból alkata;
Elő négy s négy rímet szoritgata
Kaptába; hátul hármak tétetének.

Négy négy után megtörni kell felének,
Három köz’tt hátul váll indúlata,
Ha így víg Gondolatja juthata
Formát a Dallok kedvest lelhetének.

De gondunk légyen him s nő versezet;
A név s igének könnyü felváltása;
A tiszta hang, hogy víg legyen folyása.

Gondunk, rím több tagú fogjon kezet,
Mely hogyha jó s szép végre elvezet,
Sehol kis Énekünknek nem lesz mássa.