Balogh Melanie: Hozzá

Régen láttam tündérszép orcádat,
Rég hallottam beszédes kis szádat!
Mégis mintha csak most fogtam volna
Tarkabarka pillangót veled…
Pajkos lelkem hozzád repül vissza
S átéli az elmúlt perceket!

Ha bokorból hallik a madárdal
Míg enyelgek illatos virággal,
Ha merengek a hold bágyadt fényén
És a szivem gyönyörtől remeg…
Vágyó lelkem hozzád repül vissza
S boldogságát veled osztja meg!

Ha valómat a költészet lángja
Mint hajnalt a napsugár bejárja,
Ha ajkamról lelkesült dalokban
Zeng az érzés, zeng a szeretet…
Égő lelkem hozzád repül vissza,
Szent érzelmét megosztja veled!

Ah de hogyha köny szökik szemembe
És arcomon égetőn pereg le,
Hogyha szívem gyötri a búbánat
S vigasztaló eszmét nem lelek…
Fájó lelkem nem repül el hozzád:
Akkor én csak magam szenvedek!

Balogh Melanie: Románc

Zenének hangja mellett
Vidáman foly a tánc,
Az ifjak hő szívére
Borul szerelmi lánc.
Hölgyet ragad mindenki
Karjára s vele lejt;
Minden fájdalmat s gondot
Végképen elfelejt.

Csak egy leányka volt bús
E vígság közepett:
Mert lelke a sötét múlt
Éjébe tévedett…
Tudá mit szenved ifja,
Hogy szíve mily beteg…
Mily forró volt a könnye
S az arca mily hideg.

Még egyszer utoljára
Mindenki táncra kél,
Az ablakon bejő a
Szerelmes esti szél…
S hoz lágy szárnyán magával
Kesergő hangokat…
Hallgatja a leány és
Szíve majd meghasad…

S jőnek vidítni őt: de
Nem hall ez semmi szót;
Mint álmot… úgy merengi
Keresztül a való…
A hangban olyan sok volt
A bú és a panasz…
Mert a lány kedvesének
Lélekharangja az!…