Pólya László: Így igaz

Mint kisfia, a hatéves gyerek,
Már a menyecske is itt született…

Az iskolában, ilyen a szokás,
Az angol nyelv csiszolja a fejet;
De már az otthon hű bizalmasában:
Anya és gyerek közt magyar szó nevet.

Csak úgy tréfára fogja a szavunk…
Az ábécénkbe még bele se néz;
De olyanformán esik a gyereknek:
Mint friss kalácson a csurgatott méz!

Ha a magyar szó zengő rithmusán
Elkövet itt-ott, egy-egy vén hibát…
Fejebúbjára pattantott barackkal:
Rója meg anyja kacagó fiát!

Ha a magyar szót nem találja meg
S angolra buggyan szája a gyereknek;
Ujongó, csókos ölelkezésben:
Az ilyen tréfán nagyokat nevetnek!

… Az angol szó az ész orgonája;
Dobogó szív a magyar beszéd…
De szépen is szól az ész orgonája:
Mikor a szív teszi rá a kezét!

Pólya László: Kiszuperált öregek

Olyan, mint a diktált béke
Az öreg kor jobbkezére
Ráparancsolt nyugalom…
A nyomunkba minden emlék,
A szivünkbe minden álom,
A ma villámvonatáról:
Lehajított, ócska lom!

Panaszkodni? Hisz az élet
Mifelénk csak bú, panasz.
A “hogy is volt” stációin,
A tett, erő ünnepén is:
De sok magyar lemarad!

Ha láttunkra még dorombol,
De a jelen másra gondol,
Múltra, voltra rá se néz.
Pedig, pedig rajtunk kezdte,
De felettünk összetette:
A munka is a kezét!

Huszonötöt még ha mér rám,
Megérem a századot…
De a bú, baj kongathatják
Felettem a kor harangját:
Még mindig dudolgatok!

Hallga, hallga: meseálló,
Mesemondó öregek!
Ha az érzés szívbe rejti,
Szavunkat is elfelejti…
Még szomorúbb lesz a nóta:
Ha minket is eltemet!

Pólya László: Két Debrecen

Hol sima a föld, egyenes az élet;
A szem, a lélek, messzetájra lát;
Hol a verejték gyöngyöző hatalma;
Minekünk is itt szerzett Ujhazát…
Hol az igazság földi bibliája,
Szabaddá szentel embert, életet;
A magyar virtus ősi, szép szokása:
Két Debrecennek nyújt ma itt, kezet!

A másik messze, tengertávolában,
A magyar béke gyásztorára jár…
Kálváriája szörnyű stációin
Megváltásának csodájára vár…
Hátha a béke uj Szent György lovagja:
Nevének társa mégis rátalál?

És lesz még egyszer ünnep a világon,
Lesz még igazság völgyön és hegyen…
Az igaz béke áldott áldomásán:
Mulat még együtt a két Debrecen!