Vályi Nagy Ferenc: Egy haldokló szavai

Már kis idő van
Hátra! halálod, rózsa, közelget,
Ellened a bús
Ősz szele zúzos szárnyat emelget,
A komor éjszak
Gyenge palástod prémjei mellett
Zordon ajakkal
Öszve-fagyasztó dért le-lehellett.

Már amaz élet
Tengere téged nem melegíthet,
Földre lehajlott
Bús nyakadonn a Nap se segíthet,
A fagy ezentúl
Cenk derekadról nyári ruhádat
Tépni le fogja,
S gyászra cseréli zöld tafotádat.

Ah! tövedenn áll
Egy tanya féreg, hogy szeme lássa
Dűltödet; éles
Foggal előre sírodat ássa:
Díszed elébbi
Hullt töredékit öszve-cibálja
S téli szobáját
E darabokkal majd becsinálja.

Rózsa! ne hullasd
Bús levelidről könnyed ezekre:
Homlokodonn mért
Olvad el a dér cseppnyi vizekre?
Nem te magad vagy
Aki mulandó sorsra születtél,
Nékem is illyen
Sorsom, előttem példa te lettél.

Nékem az élet
Ősszele szintúgy fog hidegedni,
Mord szele testem
Díszeit ekként fogja leszedni,
Sokszor előttem
Zúgva csapott el már amaz orkán,
Melly dühösenn a
Durva halálnak omla ki torkán.

Egy szomorú télt
Látok előmbe jönni borongva,
Fellegi gyűlnek
Ellenem a bús Égre tolongva,
Gőz-falaikból
A komor inség kezd fenyegetni,
Mely zivatarral
Kínok alá fog majd betemetni.

Nem sok idő el-
Telve leszárad e puha kéreg
Rólam, azonnal
Engem is elrág egy tanya féreg –
Ládd-e, kesergő
Rózsa! hogy én is, mint te, kimúlok,
S hantok alá, két
Szemfedelem lefagyva, borúlok.

Ah, de kinyílik
Egy Tavasz; akkor por-nyoszolyádba
Újra feléledsz
S öltözöl ismét zöld tafotádba
Nem veszek én is
Porba, reményt nyújt az hit aránta,
S lészek az Éden
Díszei közt egy mennyei plánta.

Vályi Nagy Ferenc: Az álomhoz

Öröm-teremtő vagy te, nem a halál
Mord képe, lantom tiszteletedre zeng
Óh édes Álom! földi tündér-
Isten! erő s nyugalom királyja!

Te, bár belőlem főzze ki volt erőm
A munka, mégis nem hagyod a halál
Vermébe testem dűlni: ismét
Visszateremtheted azt erőddel.

Reám fuvallod lelkedet édesen
S hattyúpehellyel tölt puha ágyadon
Altatsz, verejtékem patakját
Mély nyugovásom alatt letörlöd.

Apadni kezdett véremet éltető
Balzsammal, amíg karjaidon vagyok,
Rengetve gyengén, felvegyíted
S életerőt tagaimba folytatsz.

A bánat és gond nappali fellegét,
Mely mennykövekkel rakva fejem felett
Egymásra tornyodzott, elűzöd
Képzeletim beborúlt egéről.

Előle, tündér-szárnyakat a sebes
Képzésre fűzvén, engemet elragadsz
Jázminnal ültetett mezőre
S hordozol a madaraknak édes

Koncertje közt. Majd átviszel a kegyes
Lelkekhez a víg Éliziomra, hol
Léthének örvényébe hagyván
Búmat, ezernyi öröm legeltet.

Ha engem onnan visszahozol, ragadsz
Oly hív barátom tiszteletére, kit
Örökre tőlem sok határok
Zártak el, és kebelébe nyugtatsz.

Az ó-világnak, mellyet az éh idő
Acélfogával morzsola semmivé,
Lételt teremtesz s vissza-bájolt
Díszeivel hozod azt előmbe.

Te nékem a sírt, mellybe szerelmesim
Ama Tirannak széki előtt dohos
Vedrekbe meghűlten nyugosznak,
Felnyitod, s megavúlt porukból

Mint Isten – amit nem tehetett soha
Még egy halandó – visszateremtheted
Árnyékjok, és lelket fuvallván
Portagaikba, velök beszéltetsz.

Te engem a menny szent kapuján belől
A csillagoknak számtalan és tüzet
Habzó világain keresztül
Mennyei szárnyaidon viszel be.

Ott a Teremtő széki körűl mutatsz
Olyan csudákat, mellyeket aki még
Innen van a síron, erőtlen
Testi szemével előre nem lát.

Teáltalad vitt titkainak bezárt
Házába már sok szentet az Ég Ura,
S végzési szent könyvét kinyitván
Megmutatá nekik a jövendőt.

Így nem halálnak képe vagy: én azért
Téged köszöntlek. Jőjj! hogy erőt teremts
Bennem, bekenvén balzsamoddal;
Jőjj! s az Egekbe ragadj el engem.