Greguss Ágost: Az elitélt kutya

Megunta a kutyáját valaki,
Tehát parancsot ada ki
Hogy agyon kell durrantani.
A szolga fegyvert vesz elő
S az áldozatba bele lő,
De oly ügyetlenűl,
Hogy ez, sebezve, menekűl,
És gazdájához vánszorog,
Mint a ki rajta könyörűlni fog.
A gazda a cselédre förmedett,
Hogy: ölje már meg az ebet!
A mi be is következett.

Be gyakran esdesz pártfogást azoknál
Kik épen arra dolgoznak hogy buknál.

Greguss Ágost: Régi történet

Nincs boldogítóbb mint a szeretet;
De háladatlan még ez is lehet:
Oly fokban a hogy ők szeretnek minket
Ritkán szeretjük vissza feleinket.

Egy ifju hős a harczban elesett:
Baráti sajnálták egy keveset;
Gyászolta kedvese négy hosszu hét,
Huga egy évig, anyja a mig élt.
Egy másik ifju a harczból megtére:
Előbb barátinál mulat kedvére;
Majd szeretőjének borúl keblére;
Aztán megnézi mit csinál testvére;
Ősz anyját is meglátogatja végre.